Condiţii legale
Acest site funcţionează conform prevederilor legale ale statului român.

Securitatea datelor
Editura Cartea Românească nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea site-ului şi nu poate fi făcută responsabilă pentru eventualele pierderi de informaţii cauzate de disfuncţionalităţi ale serverului pe care este postat site-ul.

Confidenţialitatea datelor personale
Editura Cartea Românească se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor dumneavoastră personale şi să nu furnizeze niciunei alte părţi baza de date care conţine datele dumneavoastră.

Responsabilitatea în privinţa comenzilor
Editura Cartea Românească nu poate garanta existenţa permanentă în stoc a tuturor cărţilor afişate. Din acest motiv, editura îşi rezervă dreptul de a nu onora o comandă dacă titlul respectiv a fost epuizat, în condiţiile unei notificări prealabile.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Administratorul site-ului va lua toate măsurile rezonabile pentru ca informațiile cu caracter personal furnizate să fie colectate şi procesate fără a fi făcute cunoscute unor terți, asigurându-se păstrarea în siguranță și confidențialitatea acestora, în conformitate cu Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (modificată prin Legea nr. 102/2005, Legea nr. 278/2007Legea nr. 141/2010, cărora li se adaugă toate modificările ulterioare) din România privind protecţia persoanelor în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Administratorul site-ului are obligația de a administra datele dumneavoastră doar în scopurile specificate. Scopul colectării datelor este acela de reclamă, marketing și publicitate. Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare cont, declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Editura Cartea Românească, înregistrată în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 30064.

Utilizarea site-ului Editurii Cartea Românească implică acceptarea acestor termeni şi conditii.