Despre carte

Din punctul de vedere al viito­rului, iniţiativa de a publica lite­ratură română contemporană e mai profitabilă, pe termen lung, în comparaţie cu publicarea în mod exclusiv a traducerilor din alte literaturi sau a altor tipuri de carte. E mai pro­fi­tabilă, pentru că tu poţi să determini viitorul culturii. Selectând riguros valoric autorii, tu poţi, la un moment dat, să ai o ştiinţă a apro­pierii de viitor mai mult decât o au contemporanii tăi.
Ar fi o mare sărăcie culturală dacă am omite această apro­piere de viitorul viu care se numeşte literatura română contemporană.
Călin Vlasie