Despre carte

Una din marile probleme cu care se confrunta în momentul de faţă critica şi cercetarea literară românească este aceea a lipsei instrumentelor imediate de lucru. Dicţionarele literare în uz sunt depăşite, iar datele despre ultimele generaţii de scriitori, cei născuţi după 1950, n-au fost înregistrate şi sistematizate în nicio nouă lucrare. Acestea sunt motivele care au condus la iniţierea acestui dicţionar, fără pretenţii exhaustive, care cuprinde peste cinci sute de scriitori, numele cele mai importante din ultimele două decenii ale secolului trecut. Fiecare articol al dicţionarului urmăreşte în cazul fiecărui scriitor datele privind biografia şi formaţia intelectuală, debutul literar, cărţile publicate, activitatea în cenacluri şi grupări literare, premiile obţinute. În finalul fiecărui articol e prezentată o selecţie de referinţe critice, având menirea de a defini profilul stilistic şi tematic al autorului în cauză. Prezentările sunt însoţite de fotografiile autorilor. Dicţionarul e alcătuit din trei volume: I, Literele A-D; II, Literele G-O; III, Literele P-Z.