Despre carte

Deschiderea culturii romaneşti spre Europa şi acţiunile de difuzare a literaturii române în spaţiul european au nevoie de lucrări care să conţină date şi informaţii minimum necesare.
Prezentul dicţionar cuprinde aproape 200 de scriitori, numele cele mai importante afirmate în ultimele două decenii ale secolului trecut. Fiecare articol al dicţionarului urmăreşte, în cazul fiecărui scriitor, datele privind biografia şi formaţia intelectuală, debutul literar, cărţile publicate, activitatea în cenacluri şi grupări literare, premiile obţinute, tabloul receptării critice. Prezentările sunt însoţite de fotografiile autorilor.
Editata în limba engleză, lucrarea Romanian Writers of the 80s and 90s contribuie la o mai bună cunoaştere în străinătate a literaturii romane actuale de orientare postmodernă.
Ediţie în limba engleză