Despre carte

„Vârf de lance” al primului  „val”  de proză românească postmodernă, lansat în jurul anului 1980, Mircea Nedelciu (1950-1999) a publicat de-a lungul a circa două decenii de carieră literară patru volume de proză scurtă, trei romane, plus un al patrulea scris împreună cu doi colegi eseiști, a colaborat la ziare și reviste, a susținut rubrici, a participat la dezbateri și a acordat interviuri. O operă amplă, impunătoare, pe care ediția de față, proiectată în nouă volume, o va restitui în toată complexitatea ei, sub îngrijirea criticului Ion Bogdan Lefter.
După ce primul volum, apărut în 2014, restituise primele două culegeri ale sale de texte scurte, tomul de față le cuprinde pe celelalte două, Amendament la instinctul proprietății (1983) și Și ieri va fi o zi (1989), plus Povestea poveștilor Gen. ’80 (1998) și alte câteva piese de gen. Amendamentul… completează etapa „primului Mircea Nedelciu”, în timp ce Și ieri va fi o zi apărea după scrierea a două romane, Zmeura de cîmpie (1984) și Tratament fabulatoriu (1986). Peste tot – același mare prozator al existenței cotidiene, ticluitor de explorări atente, ingenioase, profunde.