Despre carte

Optzecistă de marcă, una dintre cele mai strălucite minţi de care dispune în prezent România, Magda Cârneci a împărtăşit solidar destinul generaţiei sale, construind cu preponderenţă în spaţiul extrapolitic (…) Cu nuanţele de rigoare, Poeme politice decantează o experienţă publică de frustrare. România a creat, în zece ani de la revoluţie, stereotipul intelectualului culpabil pentru toate relele ce subminează inerţia naţională: stereotip de uzanţă nouă, substitut şi expresie directă a stereotipului mai vechi al intelectualului-mandarin, rupt de grijile stringente ale societăţii (…).
Poetul din volumul Magdei Cârneci vrea implicare, vrea ca vocea lui să se audă în lume, dar e lipsit de cameră de rezonanţă – grijile societăţii sunt mai mari decît zăbava de a pleca urechea la sugestiile adesea sibilinice ale cavalerilor eterici.
Ştefan Borbély