Despre carte

Volum aniversar coordonat de către Ion Bogdan Lefter şi Călin Vlasie, cu un extraordinar interviu realizat de aceştia, cartea cuprinde articole ale mai multor personalităţi din spaţiul cultural romanesc contemporan, dedicate criticului şi istoricului literar Nicolae Manolescu. Cuprinzând pagini confesive, adesea emoţionante, sau analize subtile ale impresionantei opere literare, studiile sunt semnate de Emil Brumaru, Paul Cornea, Gheorghe Grigurcu, Marta Petreu, Solomon Marcus, Cristian Moraru, Horia Gârbea, Andrei Bodiu, Iulian Costache, Cristian Teodorescu, Luminiţa Marcu, George Ardeleanu, Matei Vişniec, Nicolae Oprea, Dan Gulea, Tiberiu Stamate s.a.