Despre carte

Alături de cele 80 de scrisori inedite ale lui E. Lovinescu către Hortensia Papadat-Bengescu (1919-1943), cuprinzând lecturi succesive ale ciclului Hallipilor, dar şi ale romanelor şi cărţilor faimoase ale criticului, ediţia de faţă mai este alcătuită şi din alte inedite – scrisori adresate lui Camil Petrescu sau Margaretei (Bebs) Delavrancea –, texte din perioada de început (inclusiv primul articol, de la vârsta de 14 ani), cereri administrative şi petiţii din cariera de profesor, precum şi o serie de procese-verbale ale societăţilor comerciale din care a făcut parte autorul („V. Missir Fii & Co.”, „Au Printemps de Bucarest” ş.a.).

Se dezvăluie astfel un autor, dar şi un om, cu afinităţile şi idiosincraziile sale, exprimate, deopotrivă, sub protecţia caldă a prieteniei, alternând un stil oral cu unul scris. Cititorul are ocazia să privească „din interior” atât o configurare a canonului interbelic (prin adevăratul roman epistolar de aici), cât şi formarea unei personalităţi de critic.