Despre carte

Hagi Tudose este, în registru dramatic, o nuvelă de factură clasică, tot aşa cum Domnul Vucea este în registru comic. Autorul, Barbu Ștefănescu Delavrancea, s-a bucurat de o mare reputaţie, ca literat şi ca politician, în timpul vieţii sale. Piesele lui de teatru, cu subiect istoric, au făcut legătura dintre acelea ale lui Alecsandri şi Hasdeu şi capodopera lui Al. Davila, Vlaicu-Vodă. Delavrancea a scris şi literatură pentru copii. Cea mai consistentă parte a operei lui rămâne nuvelistica. Originea temei din Hagi Tudose urcă în clasicismul european până la figuri asemănătoare de zgârciţi precum atâţia din eroii lui Shakespeare sau Molière. Eroul lui Delavrancea îl va inspira pe Stănică Raţiu din romanul lui G. Călinescu, Enigma Otiliei.

NICOLAE MANOLESCU