Despre carte

Culegerea de Fișe de lucru diferențiate pentru clasa a III-a la Matematică  este o NOUTATE METODICĂ ȘI EDITORIALĂ, propunând  organizarea  activităților  de învățare pentru fiecare lecție din planificarea calendaristică prin in

termediul fișelor de lucru și verificarea cunoștințelor asimilate prin teste de evaluare și autoevaluare.

Fiecare fișă de lucru conține  mai multe niveluri de învățare care pot fi aplicate individual, pe echipe sau  frontal, pentru învățarea în clasă și pentru acasă :

  • un text teoretic sintetic, ca rezumat al conținuturilor învățării propuse de programa școlară. Pentru a fi bine înțelese și reținute de elevi, acestea sunt însoțite de exemple și modele de rezolvări;
  • activități de consolidare a învățării, pentru lucrul la clasă și pentru acasă, care grupează tipuri foarte diverse de exerciții și probleme pe două niveluri progresive: exerciții de exersare (inițiere și consolidare) și exerciții de fixare (aprofundare și dezvoltare) a cunoștințelor noi predate. Această abordare didactică modulară permite aplicarea metodei interactive moderne de învățare centrată pe elev: știu / vreau să știu / am învățat;
  • evaluări ale progresului învățării prin teste de evaluare și autoevaluare conforme cu standardele Ministerului Educației Naționale.

Cu un  material iconografic divers, cu un număr mare și variat de exerciții și probleme și cu o prezentare grafică de excepție, lucrarea de față reprezintă un ajutor neprețuit pentru elevi, profesori și părinți, putând fi  utilizată cu ușurință  la activitățile de consolidare a învățării conținuturilor prevăzute de programă, precum și la aprofundarea conținuturilor suplimentare.