Despre carte

Culegerea de Fișe de lucru diferențiate pentru clasa a VI-a la LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ este o NOUTATE METODICĂ ȘI EDITORIALĂ, în conformitate cu noua programă școlară, propunând  organizarea  activităților  de învățare pentru fiecare lecție din planificarea calendaristică prin intermediul fișelor de lucru și verificarea cunoștințelor asimilate prin teste de evaluare și autoevaluare.

Activitățile de învățare vizează: lectura; comunicarea orală; elementele de construcție a comunicării; elementele de interculturalitate.

Structurarea fișelor urmează logica organizării conținuturilor din cadrul fiecărei lecții, fiind aplicabilă atât pentru  învățarea în clasă, cât și pentru aprofundarea conținuturilor învățării, prin activități individuale, la școală sau acasă. Lucrarea propune fișe diferențiate pentru abordarea individuală, pe echipe sau la nivel frontal a învățării.

Structura fișelor diferențiate asigură GRADAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE, propunând cinci niveluri, ordonate logic:

  • TEXT TEORETIC SINTETIC – rezumarea conținuturilor învățării, propuse de programa școlară pentru fiecare unitate de învățare, cu exemple și sugestii de rezolvare;
  • EXERSARE (inițiere și consolidare) a elementelor nou predate;
  • EXERCIȚII DE FIXARE (aprofundare și dezvoltare) a elementelor nou predate;
  • TESTE DE EVALUARE cu respectarea competențelor specifice prevăzute de programă, având ca obiectiv evaluarea progresului individual și global al învățării;
  • TESTE DE AUTOEVALUARE pentru conștientizarea de către elevi a progresului individual în procesul învățării.

EXERCIȚII VARIATE, PREZENTARE GRAFICĂ DE EXCEPȚIE!

  • UN AJUTOR NECESAR și EFICIENT în procesul de învățare pentru ELEVI!
  • UN AUXILIAR complementar PLANIFICĂRII CALENDARISTICE pentru PROFESORI!
  • UN SPRIJIN în parteneriatul ȘCOALĂPĂRINȚI, care susține coerența procesului de predare-învățare-evaluare, cu scopul configurării universului cognitiv deschis al copilului, care să-i permită acestuia inserția socială adecvată în viața de adult.