Despre carte

Duşmanii societăţii sau Cînd pacienţii pun Stăpînire pe ospiciu adună texte publicate în „Convorbiri literare”, între mai 2015 şi octombrie 2016. Nu mi-am propus nici în acest volum a face critică, în sensul curent al cuvîntului, şi nici obişnuita eseistică. Aceste articole exprimă sau/şi afirmă, cu prioritate, cîteva opinii, în genere o atitudine cît mai coerentă faţă de un eveniment, îndeobşte literar, ori faţă de o carte, de o personalitate, de o temă în dezbatere curentă sau referitoare la viaţa revistei „Convorbiri literare” etc.; încercînd a fi o istorie în desfăşurare a vieţii publicistice şi de idei, dar şi a vieţii literare naţionale. Nu am schimbat nimic faţă de cele publicate, în afara greşelilor inerente de tipar, asigurînd astfel o fidelitate cel puţin temporară a diverselor atitudini literare (adunate, aici, în al zecelea volum) impuse de evenimente, la care m-am străduit să dau un răspuns propriu.