Despre carte

Trăiesc de multă vreme cu impresia că invazia ludicului în poezia ultimelor generaţii a făcut imposibilă percepţia profundă a tragicului existenţial. […] Mi-am dat însă seama că generalizărilor grăbite li se opun întotdeauna anumite excepţii. Una dintre cele mai elocvente excepţii le oferă întreg itinerariul poetic parcurs de Cassian Maria Spiridon.
Romul Munteanu

Dacă un Adrian Maniu a avut o sensibilitate picturală, Cassian Maria Spiridon face parte din rîndul poeţilor (între care un Gellu Naum) care dovedesc o sensibilitate grafică.
Gheorghe Grigurcu