Despre carte

Titu Maiorescu este considerat fondatorul criticii literare româneşti. Cu alte cuvinte, cel dintâi critic profesionist al nostru. Întreagă critica literară modernă se trage din Criticele lui. Odată cu profesionalizarea comentariului literar, Maiorescu a impus un canon, cel dintâi la noi, altfel zis, o selecţie a operelor în funcţie de valoarea lor literară. Numai datorită acestui ciur, a putut lua naştere o ierarhizare, conform unor criterii limpezi, a literaturii române. Literatura modernă datorează totul acestei ierarhii. Dar acţiunea spiritului critic maiorescian nu se mărgineşte la a fi fixat întâiul nostru canon. Actualitatea lui Maiorescu a jucat mereu şi un rol simbolic. Spiritul critic al lui Maiorescu va fi invocat de mai multe ori în istoria literaturii ca un scut capabil a apăra literatura contra pericolelor ideologice şi politice.

NICOLAE MANOLESCU