Despre carte

Foarte mulți profesori și părinți se plâng la începutul școlii că elevii au uitat o bună parte din cunoștințele din clasa anterioară și care fac obiectul testelor de evaluare inițială de la debutul clasei următoare.

Caietul de față este o noutate metodică și editorială. El este conceput ca o culegere de conținuturi și teste recapitulative din mai multe discipline de studiu, proprii clasei pe care tocmai elevul a absolvit-o. Utilitatea acestui caiet constă în pregătirea elevului pe timpul verii,  mai ales în ultimele săptămâni de vacanță, pentru debutul în clasa următoare. Ca atare el poate fi folosit cu succes în locul clasicelor teme pentru vacanță.

Cu un număr mare și variat de exerciții și probleme și cu o prezentare grafică de excepție, acest caiet de vacanță  reia sub forma unor fișe de lucru, într-o manieră didactică prietenoasă și sintetică, întregul conținut al învățării din clasa tocmai încheiată.

În fiecare fișă de lucru regăsim:  conținutul, pe scurt, al învățării care trebuie recapitulat, un supersfat metodic pentru elev, o regulă care trebuie memorată, dar și modele de exerciții și probleme din care trebuie reținut esențialul, precum și exemple concrete despre ceea ce elevul trebuie să știe pentru a rezolva deferitele tipuri de exerciții și probleme. Fiecărui conținut care trebuie împrospătat  îi sunt alocate exercitii de antrenament variate din gama exercițiilor de consolidare a învățării, dar și un superexercițiu pentru elevii capabili de performanță. Fiecărei secvențe de antrenament îi corespunde la final o grilă autoapreciativă.