Despre carte

Seria de caiete de lucru pentru ciclul primar  „.Auxiliarul meu pentru lectură. Antologie de texte. Fișe de lectură-scriere-comunicare.” reprezintă o noutate metodică în sensul în care, în conformitate cu programele școlare în vigoare, competenţele de comunicarea orală (ascultare, vorbire, interacţiune), competențele de receptare a mesajelor citite (citire/lectură), competenţele de producere a mesajelor scrise (scriere/redactare) și competențele  de construcţie a comunicării trebuie abordate în acelaşi timp în cadrul activităților didactice planificate.

Astfel, fiecare caiet conţine 15 fişe complexe de lectură-scriere-comunicare, pentru întregul an școlar, realizate pe baza unui text-suport adecvat cerinţelor programei şcolare și nivelului de școlarizare al elevilor (vârstă/clasă). Profesorul poate aloca două ore parcurgerii unei fişe complexe. De asemenea, aceste fişe conţin sugestii pentru pentru activităţi individuale, în echipe și frontale, pentru portofoliul elevului, teme pentru concursuri. Aceste fișe sunt destinate și dezvoltării creativității fiecărui copil, fiind utile și la cercurile/cluburile de lectură și scriere creativă.