Despre carte

Nu ne-am propus să analizăm rapida modernizare a scrisului românesc prin aceste nume, deşi e limpede că acestea sunt numele care dau un anume ritm transformării scrisului românesc în secolul XX. Opera, dar şi biografiile acestor autori trebuie încă descoperite, deşi fac parte dintr-o „istorie secretă a literaturii române”. Arta paricidului la români era un capitol din Istoria secretă a literaturii române, adăugită, aici, cu paginile inaugurale despre Tudor Arghezi. şi cele… finale despre Eugen Ionescu. Capitolul Arta paricidului la români trebuia să fie o cercetare mai întinsă despre cultura şi civilizaţia românească. N-am îndrăznit să o fac. Poate că o vor face alţii, ca o avertizare.

Cornel Ungureanu