Despre carte

Cunoscutul critic literar Ion Bogdan Lefter reuneşte în această carte trei studii în limba engleză. Temele alese sunt dezvoltate în maniere panoramice, oferind trei perspective de sinteză asupra fenomenului literar şi editorial românesc. Primul studiu, O introducere în istoria romanului, urmăreşte evoluţia la noi a celui mai popular gen literar de la începuturi şi până astăzi, al doilea realizează o tipologie a experimentelor literare romaneşti din anii ’60 – ’70, iar al treilea urmăreşte literatura publicată după 1989 şi evoluţia pieţei noastre de carte. Din alăturarea celor trei perspective – beneficiind de o redactare concisă, sintetică – rezultă o imagine atractivă a literaturii romane.
Ediţie în limba engleză Louis Vuitton Outlet.