Despre carte

Volumul reuneşte analize, eseuri, evocări, portrete ale autorilor enumerați în titlu: Gellu Naum, Leonid Dimov, Mircea Ivănescu, Florin Mugur şi Şerban Foarţă „cinci mari poeţi ai perioadei de tranziţie către postmodernismul românesc”. Alături de alţi câţiva remarcabili autori ai aceleiaşi perioade, precum Petre Stoica sau Emil Brumaru, poeţii comentaţi în această carte sunt reperele majore ale unei cărţi „alternative” a genului la noi, formulele lor poetice impunându-se în paralel cu cele ale „neo-modernismului” post-proletcultist, de la Nicolae Labiş la lirica „echinoxistă”. Reconfigurările actuale şi viitoare ale „canonului” literaturii române vor arăta de care parte sunt de găsit adevăraţii mari autori ai ultimei jumătăţi de secol. După cum se prezintă lucrurile astăzi, nu e deloc exclus ca printre ei să se numere autorii care fac obiectul acestei cărţi.