ECHIPA EDITORIALĂ

Consiliul Director Editura Cartea Românească: Nicolae Manolescu, Călin Vlasie, Răzvan Voncu

 

Director editorial: Bianca Vlasie

Redactor-șef: Iulian Popescu

Director  producție & marketing: Paul Gorban

PR: Natalia Constantinescu

Grafică & DTP: Ionuț Broștianu

Administrare site: Carmen Rădulescu

Referenți științifici: academician Nicolae Manolescu, prof. univ. dr. Eugen Negrici, prof. univ. dr. Mușata-Dacia Bocoș, prof. univ. dr. Mihaela Miroiu, prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter, prof. univ. dr. Al. Cistelecan, prof. univ. dr. Vasile Spiridon, conf. univ. dr. Simona Popescu, conf. univ. dr. Răzvan Voncu