Dur, Ion

Dur, IonDur, Ion
Ion Dur – Studii universitare la Bucureşti, Facultatea de Filosofie. Doctorat în filosofie la Universitatea din Bucureşti. Conducător ştiinţific de doctorat la Facultatea de Litere, Centrul Universitar de Nord din Baia Mare, specializarea filosofie. A fost profesor (1992–2015) la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, decan (2005-2011) la Facultatea de Jurnalistică din aceeaşi instituţie. A coordonat douăzeci de ani ca redactor-şef Revista Saeculum (serie nouă), iar acum e director de onoare. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, cu şapte premii acordate de filiala din Sibiu. A obţinut premiul Mircea Florian pentru filosofie al Academiei Române. A publicat eseuri, cronici, studii şi articole despre filosofie, literatură, estetică, critica literară, critica media în mai multe publicaţii culturale româneşti (Revista de filosofie, Transilvania, Ramuri, Steaua, Viaţa Românească, Saeculum, Discobolul, Euphorion, Euresis, Revue romaine de science sociale ş. a.); colaborare la Radiodifuziunea Română, la televiziunea publică şi privată; participant şi organizator la/de simpozioane naţionale şi internaţionale. Este autorul cărţilor: Exerciţii de recunoaştere (Scrisul Românesc, 1992); Noica – între dandysm şi mitul şcolii (Eminescu, 1994); De la Eminescu la Cioran (Scrisul Românesc, 1996); Noica – Portretul gazetarului la tinereţe (Saeculum, 1999); Hîrtia de turnesol. Emil Cioran – inedit (Saeculum, 2000); Cariatide (Psihomedia, 2007); Noica. Vămile gazetăriei (Institutul European, 2009); Maculatorul cu spirală (ULBS, 2010); Ciorne şi zile (ULBS, 2012); Cel de-al treilea sens (Institutul European, 2014); Cioran. Conform cu originalul (Tritonic, 2016), Critica judecăţii de gust (Eikon, 2017). A tradus volumele: Hannah Arendt, Originile totalitarismului (Humanitas, 1994, în colaborare cu Mircea Ivănescu); Hannah Arendt, Crizele republicii (Humanitas, 1999, în colaborare cu D.-I. Cenuşer).

Titluri autor