Bătineţu-Giurgiu, D.M.

Bătineţu-Giurgiu, D.M.Bătineţu-Giurgiu, D.M.
Profesorul D.M. Bătineţu-Giurgiu s-a născut la 27 ianuarie 1936 , în comuna Pietroşani, judeţul Vlaşca. A fost asistent universitar titular la Catedra de Matematică a Institutului Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi (1965-1968), cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări Forestiere din Bucureşti (1968-1970), asistent universitar titular la Catedra de Matematică-Fizică a Institutului Agronomic „Nicolae Bălcescu” din Bucureşti (1970-1972), apoi profesor titular la Colegiul Naţional „Matei Basarab” şi la Colegiul Naţional „Ion Creangă” din Bucureşti. De asemenea a fost redactor principal titular la Gazeta Matematică şi la revista Arhimede din Bucureşti. A făcut parte din Comitetele de redacţie ale revistelor: Gazeta Matematică, Octogon Mathematical Magazine, Recreaţii matematice din Iaşi, Sinus din Suceava, Creaţii matematice din Suceava, Revista de Matematică „Dimitrie Pompeiu” din Bucureşti, Revista Matematică din Timişoara, Revista Arhimede din Bucureşti, Revista de Matematică şi Informatică din Constanţa, Revista Matematică din Valea Jiului , Revista Sfera Matematicii din Băileşti, Revista Alpha din Craioava şi Erdelyi Matematikai Lapok din Braşov (în limba maghiară). A colaborat la Buletinul Ştiinţific al Universităţii „POLITEHNICA” din Timişoara, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „OVIDIUS" din Constanţa, Revista de Matematică din Craiova (CARDINAL), Revista de Matematică din Galaţi, Revista Matematică din Hunedoara, Foaie Matematică din Republica Moldova, Revista Matematică din Vâlcea, Educaţia Matematică a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Lucrările seminarului de Creativitate Matematică a Universităţii de Nord din Baia- Mare, Lucrările Seminarului de Didactica Matematicii a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Mathlap din Cluj-Napoca (în limba maghiară), revista POLYGON din SZEGED, Ungaria. A publicat în reviste din ţară şi din străinătate un număr de peste 500 de articole şi note matematice, a propus în reviste de matematică sau la diverse concursuri, olimpiade matematice şi la barajele pentru alcătuirea echipelor olimpice internaţionale ale României peste 2500 de probleme. Are un număr mare de articole şi note matematice scrise în colaborare cu diverşi matematicieni. A tipărit la diverse edituri peste 35 de culegeri de probleme de matematică. A participat la pregătirea loturilor naţionale olimpice ale României şi la pregătirea elevilor în diverse tabere naţionale de matematică.

Titluri autor